ارتباط با رئیس اداره

 

 

 

 

 

 اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ری

 

تلفن:53 -52 -33779550  

نمابر: 33779583

پست الکترونیک:

rey@farhang.gov.ir

نشانی:

شهرری، سه راه ورامین، خیابان ابن بابویه، کوچه شهید عبداللهی ، شماره 20